همان‌طور که اطلاع دارید از سال تحصیلی جاری یعنی ۹۱-۹۰ نظام آموزشی پیش دانشگاهی از ترمی- واحدی به سالی- واحدی تغییر کرده است. بنابراین بارم بندی جدید این درس در امتحانات پایانی، طبق اعلام دفتر متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش به صورت زیر است:

پایانی اول

نمره

پایانی دوم

نمره

فصل اول

8

فصل اول

5/2

فصل دوم

8

فصل دوم

5/2

فصل سوم (تا انتهای صفحه 60)

4

فصل سوم

7

ـــــــ

ـــ

فصل چهارم

8

جمع

20

جمع

20ارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم اسفند 1390
 

محلول هاي تامپون يا بافر:

هر گاه يك اسيد ضعيف (HA) و نمكي از آن كه با واكنش با يك باز قوي به وجود آمده، مثلا محصول واكنش اسيد ضعيف فوق با سود كه نمك (NaA) مي‌باشد، به نسبتهاي مولي برابر در آب حل شود، چون نمك به طور كامل در آب حل و تفكيك مي‌شود، درعوض مقدار تفكيك و انحلال اسيد ضعيف در آب كم مي‌باشد، درنتيجه غلظت يون A منفي در محلول زياد خواهد بود و غلظت يون H مثبت در محلول اندك مي‌باشد. در اين شرايط Ph محلول برابر pk اسيد مي‌باشد.ادامه مطلب...
ارسال توسط لیلا حامد فارمدی

حلال جزء مهمی از محلول است. حلال ها مواد شیمیایی هستند که مواد دیگر را در خود حل می کنند. حلال ها به طور کلی به دو دسته حلال های قطبی و حلال های غیر قطبی تقسیم می شوند. در حلال قطبی، ذرات تشکیل دهنده حلال قطبی بوده و یکدیگر را با نیروی جاذبه ی الکتروستاتیکی جذب می نمایند.

مهمترین حلال قطبی آب می باشد. انواع اسیدها مانند سولفوریک اسید H۲SO۴ و هیدروژن فلوئورید HF ، نیز در این دسته قرار می گیرند.

در حلال های غیر قطبی ، ذرات حلال غیرقطبی بوده و بنابراین تنها نیروی جاذبه ی ضعیف واندروالسی بین ذرات وجود دارد، به همین دلیل این حلال ها اغلب، دارای نقطه ی جوش بسیار پایین بوده و فرار هستند.

فهرستی از ۲۰ حلال مختلف ، کاربرد و اثرات آن

حلال های آلی نسبت به حلال های غیر آلی یا حلال های معدنی، قطبیت کمتری دارند و درنتیجه معمولاً این دسته از حلالها ، مواد غیر قطبی را بهتر در خود حل می کنند. چند حلال در زیر آمده است. حلالها موقعی مفید هستند که مایع باشند به عنوان مثال آب در محدوده ی ۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد مایع می باشد، پس تنها در این محدوده دمایی می توانند به عنوان حلال مورد استفاده قرار گیرند. هنگامی موادی که قرار است حل شوند، در دماهای پایین تر یا بالاتر قرار داشته باشند باید از حلالهای دیگر استفاده نمود. محدوده مایع بودن برخی حلالها در زیر آمده است:

۱) متانولCH۳OH که خواصی شبیه آب را دارد.

۲) اتانول CH۳-CH۲OHادامه مطلب...
ارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : دوشنبه ششم تیر 1390
  • نقطه هم ارزی ، مقدار اسید یا بازی است که در واکنش سنجش حجمی طبق محاسبات استوکیومتری مورد نیاز است . می توان گفت با توجه به محاسبات استوکیومتری ( شیمی 3 ) برای واکنش مقدار معینی از اسید ، مقدار معینی باز مورد نیاز است . به این مقدار اسید یا باز که برای واکنش کامل اسید و باز مورد نیاز است ، نقطه هم ارزی گفته می شود . بنابراین نقطه هم ارزی بطور تئوری و بصورت محاسبات معین می شود . در نقطه هم ارزی وقتی اسید و باز با نسبت مولی معین بطور کامل با هم واکنش داده و تولید نمک می کنند ، محلول حاصل با توجه به نوع نمک بدست آمده می تواند اسیدی ، بازی یا خنثی باشد .

اسید قوی و باز قوی : نمک خنثی -----> PH=7

اسید قوی و باز ضعیف : نمک اسید -----> PH<7

اسید ضعیف و باز قوی : نمک بازی -----> PH>7

به این PH ، PH نقطه هم ارزی می گویند .

  • نقطه پایانی ، مقدار اسید یا بازی است که در آزمایش سنجش حجمی با توجه به تغییر رنگ شناساگر بدست می آید . می دانیم در آزمایش سنجش حجمی برای تشخیص کامل شدن واکنش از شناساگر استفاده می شود به این ترتیب که پایان آزمایش با تغییر رنگ شناساگر تعیین می شود ، از طرفی شناساگرهای مختلف در PH های مختلف تغییر رنگ می دهند که ممکن است با PH نطقه هم ارزی یکسان نباشد . بنابراین نقطه پایانی و هم ارزی یکسان بدست نخواهد آمد .

نکته:هر چه PH تغییر رنگ یک شناساگر به PH نقطه هم ارزی نزدیکتر باشد ، آزمایش سنجش حجمی دقیق تر خواهد بود .ارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : شنبه چهارم تیر 1390

۱- ماهیت واکنش دهنده ها

۲- غلظت واکنش دهنده ها

۳- دمایی که واکنش در آن انجام می گیرد.

۴- فشار در سامانه هایی که واکنش دهنده گازی دارند

۵- اندازه ذرات واکنش دهنده و سطح تماس آنها

۶- استفاده از کاتالیزگر در واکنشادامه مطلب...
ارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : شنبه چهاردهم خرداد 1390
                                                     

  در عمل بايستی هميشه اسيد را در آب ريخت ، نه آب را در اسيد زيرا اگر آب روی اسيد ريخته شود توليد حرارت نموده که با ايجاد حباب های هوا ذرات اسيد را شديداً به اطراف پخش می کند و باعث اسیب دیدگی می شود. 

قدرت اسید ها و بازها نسبی می باشد .اسیدی قویتراست که پروتون دهنده بهتری باشد.اسیدهای خالص ساختارمولکولی داشته که ضمن انحلال درآب به یون هیدرونیوم و آنیون (بازمزدوج اسید) یونیده می شوند. همه اسیدها بطورکامل درآب یونش نمی یابند مانند هیدروفلوئوریک اسید که ضمن انحلال درآب به مقدارجزیی تولید یون هیدرونیوم و یون(- F )می کند درحالی که هیدروکلریک اسید تقریبا بطور ۱۰۰٪  درآب یونش می یابد به همین علت محلول HF را اسیدی ضعیف و محلول HCl اسیدی قوی می نامند هرچه اسید قوی تر باشد PH  کوچکتری خواهد داشت.

ازمهمترین عوامل درقدرت اسیدی ساختار اسید و میزان انحلال در دمای ثابت است . درمورد محلول HF درآب عامل مهم دیگر قدرت پیوند هیدروژنی بین مولکولهای HF خالص است که قویترین پیوند هیدروژنی موجود می باشد بطوری که حتی درحالت گاز بین بعضی ازمولکولهای این ماده هم چنان باقی می ماند.

درهنگام حل شدنHF درآب پیوندهیدروژنی تشکیل شده بین آب وHF  به قدرت پیوند هیدروژنی بین مولکولهای خالص HF نبوده، به طوریکه برخلاف معمول هرچه محلول HF  درآب را غلیظ تر کنیم درجه یونش اسید افزایش می یابد
ارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : چهارشنبه هفتم اردیبهشت 1390

یک کاربرد مهم الکترونگاتیوی درتعیین عدداکسایش یک اتم در تركيبات كوالانسي است .

به طور كلي مي توان گفت عدداكسايش نشان مي دهد يك اتم درمقابل اتم هاي مجاور خود دريك تركيب داراي چه مقدار بار مثبت ويا منفي است .

درپيوند يوني الكترون به طور كامل از يك اتم به اتم ديگر منتقل مي شود وعدداكسايش يك اتم دراين گونه پيوند همان تعداد الكتروني است كه جا به جا شده است . مانند در

Na --------------> Na+ + e .

سديم داراي عدد اكسايش ( +1) است.ادامه مطلب...
ارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : پنجشنبه یکم اردیبهشت 1390

پوشاندن یک جسم با یک لایه نازک از یک فلز با کمک یک سلول الکترولیتی آبکاری نامیده می‌شود. جسمی که روکش فلزی روی آن ایجاد می‌شود باید رسانای جریان برق باشد. الکترولیت مورد استفاده برای آبکاری باید دارای یونهای آن فلزی باشد که قرار است لایه نازکی از آن روی جسم قرار بگیرند.

                                  نگاه کلی

فرایند آبکاری معمولا″ با فلزات گرانبها چون طلا و نقره ‌و کروم جهت افزایش ارزش فلزات پایه مانند آهن ‌و مس ‌و غیره و همچنین ایجاد روکشی بسیار مناسب (در حدود میکرومتر) برای استفاده از خواص فلزات روکش کاربرد دارد. این خواص می‌تواند رسانایی الکتریکی و جلوگیری از خوردگی باشد. فعل و انفعال بین فلزها با واسطه‌های محیطی موجب تجزیه و پوسیدگی آنها می‌شود چون فلزها میل بازگشت به ترکیبات ثابت را دارند. پوسیدگی فلز ممکن است به صورت شیمیایی(توسط گازهای خشک و محلولهای روغنی گازوئیل و نفت و مانند اینها) و یا الکتروشیمیایی (توسط اسیدها و بازها و نمک‌ها) انجام پذیرد. طبیعت و میزان خوردگی به ویژگی‌های آن فلز٬ محیط و حرارت وابسته است. روشهای زیادی برای جلوگیری از خوردگی وجود دارد که یکی از آنها ایجاد روکشی مناسب برای فلزها می‌باشد و معمول‌ترین روشهای روکش فلزها عبارتنداز: رنگین کردن فلزات ٬ لعابکاری ٬ آبکاری با روکش پلاستیک٬ حفاظت کاتدیک‌ و آبکاری با فلزات دیگر.ارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390

رسانش الکترولیتی

رسانش الکترولیت ، هنگامی صورت می‌گیرد که یونهای الکترولیت بتوانند آزادانه حرکت کنند، چون در این مورد ، یونها هستند که بار الکتریکی را حمل می‌کنند. به همین دلیل است که رسانش الکترولیتی ، اساسا توسط نمکهای مذاب و محلولهای آبی الکترولیتها صورت می‌گیرد. علاوه بر این ، برای تداوم جریان در یک رسانای الکترولیتی لازم است که حرکت یونها با تغییر شیمیایی همراه باشد. منبع جریان در یک سلول الکترولیتی ، الکترونها را به الکترود سمت چپ می‌راند.

بنابراین می‌توان گفت که این الکترود ، بار منفی پیدا می‌کند. این الکترونها از الکترود مثبت سمت راست کشیده می‌شوند. در میدان الکتریکی که بدین ترتیب بوجود می‌آید، یونهای مثبت یا کاتیونها به طرف قطب منفی یا کاتد و یونهای منفی یا آنیونها به طرف قطب مثبت یا آند جذب می‌شوند. در رسانش الکترولیتی ، بار الکتریکی بوسیله کاتیونها به طرف کاتد و بوسیله آنیونها که در جهت عکس به طرف آند حرکت می‌کنند، حمل می‌شود.

برای این که یک مدار کامل حاصل شود، حرکت یونها باید با واکنشهای الکترودی همراه باشد. در کاتد ، اجزای شیمیایی معینی (که لازم نیست حتما حامل بار باشند) باید الکترونها را بپذیرند و کاهیده شوند و در آند ، الکترونها باید از اجزای شیمیایی معینی جدا شده ، در نتیجه آن ، اجزا اکسید شوند. الکترونها از منبع جریان خارج شده ، به طرف کاتد رانده می‌شوند.

عوامل موثر بر رسانش الکترولیتی

رسانش الکترولیتی به تحرک یونها مربوط می‌شود و هر چیز که این یونها را از حرکت باز دارد، موجب ایجاد مقاومت در برابر جریان می‌شود. عواملی که بر رسانش الکترولیتی محلولهای الکترولیت اثر دارند، عبارتند از : جاذبه بین یونی ، حلال پوشی یونها و گرانروی حلال.

الکترولیز (برقکافت)

الکترولیز یا برقکافت سدیم کلرید مذاب ، یک منبع صنعتی تهیه فلز سدیم و گاز کلر است. روشهای مشابهی برای تهیه دیگر فلزات فعال ، مانند پتاسیم و کلسیم بکار می‌روند.

اما چنانکه بعضی از محلولهای آبی را برقکافت کنیم، آب به جای یون های حاصل از ماده حل شده در واکنشهای الکترودی دخالت می‌کند.
بدین معنی که در کاتد ، گاز هیدروژن بوجود می‌آید و محلول پیرامون الکترود ، قلیایی می‌شود:


(2H2O + 2e → 2OH- + H2(g

یعنی در کاتد ، کاهش صورت می‌گیرد، ولی به جای کاهش سدیم ، آب کاهیده می‌شود. بطور کلی ، هرگاه کاهش کاتیون ماده حل شده مشکل باشد، کاهش آب صورت می‌گیرد. 
در الکترولیز محلول آبی NaCl ، در آند ، یونهای -Cl اکسید می‌شوند و گاز Cl2 آزاد می‌کنند و در کاتد ، کاهش آب صورت می‌گیرد. این فرآیند ، منبع صنعتی برای تولیدگاز هیدروژن ، گاز کلر و سدیم هیدروکسید است:


2H2O + 2Na+ + 2Cl- → H2(g) + 2OH- + 2Na+ + Cl2

 ارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390
برای مشاهده انیمیشنی از یک سلول الکترولیتی اینجا کلیک کنید.


ارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : سه شنبه سی ام فروردین 1390

طرز کار یک سلول سوختی نوع PEM :

گاز هیدروژن پس از ورود به سلول سوختی، در تماس با آند به اتم های هیدروژن(2H+) و الکترون های آزاد(2e-) تجزیه می شود.

 ساختار MEA به گونه ای است که اجازه عبور الکترون ها را نمی دهد، در حالیکه هادی بسیار خوبی برای پروتون می باشد. به همین دلیل الکترون های آزاد مجبور به عبور از آند و کاتد و تولید جریان الکتریکی می شوند.

اتم های هیدروژن(پروتون ها) با عبور از MEA و برخورد با اتم های اکسیژن در قسمت کاتد، تشکیل ملکول های آب می دهند و از سلول سوختی خارج می شوند.

 PEM fuel cell

  مزایای پیل سوختی

 كاركرد بی صدا

مدولار بودن

بهره برداری راحت

قابل اعتماد بودن

عدم وجود اجزای متحرك

هزینه نصب پایین

انعطاف پذیری در اندازه

امكان استفاده در نقاط دور از شبكه

 معایب پیل سوختی

 هزینه های بالای ورود تکنولوژی به بازار

ناشناخته بودن فناوری مربوطه در دنیای صنعت

عدم وجود زیر ساختارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : سه شنبه شانزدهم فروردین 1390
 
الکتروشیمی
 
چکیده فصل چهار شیمی پیش دانشگاهی...
الکتروشیمی : بخشی ازشیمی که درمورد تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی و یا تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی بحث میکند.

اکسایش : گرفتن اکسیژن ویا ازدست دادن الکترون ویاازدست دادن هیدروژن

 (نیم واکنش اکسایش نیم واکنشی است که در آن عمل

اکسایش رخ دهد.)

کاهش : ازدست دادن  اکسیژن ویاگرفتن الکترون ویاگرفتن هیدروژن

( نیم واکنشی که در آن عمل کاهش رخ دهد نیم واکنش کاهش

گویند .)ادامه مطلب...
ارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : سه شنبه نهم فروردین 1390

 

نقص نظریه آرنیوس این است که فقط درباره محلولهای آبی است

و نقص هر دو نظریه آرنیوس و لوری این است که محدود به ترکیبات دارای هیدروژن می شوند.

1- اسیدهای قوی عبارتند از HClO4 , H2SO4 , HI , HBr , HCl , HClO3 , HNO3   

اسیدهای ضعیف  عبارتند از :

 HCN , H2CO3 , H2SO3 , CH3COOH , HF ,HNO2 , HClO , H2S ,

  تمام کربوکسیلیک اسیدها  و اسیدهای آلی (کربن دار)         

 همچنین قدرت اسیدهای ضعیفتر به صورت زیر است.

HSO4- > H3PO4 > HF > HNO2 > H2CO3 > H2S > NH4+ > H2O > NH3 > H2                

 قدرت بازی به صورت زیر است.   

H - > NH2 - > OH - > NH3 > HS - > HCO3 - > NO2 - > F - > H2PO4 - > SO4

ارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : سه شنبه نهم فروردین 1390

آمفوتر ها عبارتند از

 1- فلزات سرب ، آلومینیوم ، روی ، قلع ، کروم . اکسید و هیدروکسید این فلزات نیز آمفوتر است.

2- آب  

  3- آمونیاک در معدود موارد آمونیاک می تواند اسید نیز بشود  ولی در محلولهای آبی همواره باز است.  

    4- اغلی یونهای منفی حاصل از تفکیک اسیدهای چند پروتون دار مانند HS- ,H2PO4- , HCO3-  

 5- آمینو اسیدها

برای اسیدها و بازهای یک ظرفیتی ضعیف رابطه بین K و درجه تفکیک یونی به صورت زیر است.   

           K= α2 M/1-α    برای اسیدها یا بازهای بسیار ضعیف از آلفا در مخرج کسر می توان چشم پوشی کرد.

یعنی اگر مقدار آلفا از 05/0 باشد می توان از آن در مخرج صرفنظر کرد.

Ka = Mα2    ,     [H3O+] =√KaM             برای اسیدها       

    و برای باز ها    Kb= Mα2    , [OH-] = √KbM

چون ثابت تعادل فقط وایسته به دماست بنابراین آلفا و غلظت اسید رابطه عکس دارند.

اثر دما روی PH آب : هر چه دما زیاد شود PH , POH  و KW کاهش می یابد.

هر مکاده ای که واکنش خود یونش را انجام دهد آمفوتر است. مانند آب و آمونیاک  .

خاصیت اسیدی و قدرت اسیدی با هم تفاوت دارند .

خاصیت اسیدی وابسته به  غلظت یون هیدرونیوم است .. قدرت اسیدی وابسته به Ka است.

نمکهای Na2SO4 , K2SO4 خنثی هستند ولی نمکهای  ZnSO4 , CuSO4   اسیدی هستند.

 مقایسه آبکافت یونها :

 1- هر چه باز ضعیفتر باشد کاتیون مربوط به آن راحتتر یون هیدروکسید جذب می کند. 2

- هر چه بار منفی آنیون یک اسید بیشتر باشد  (نسبت به آنیون دیگر اسید).  

  3- هر چه اسیدی ضعیفتر باشد آنیون مربوط به آن راحتتر H+  جذب می کند.

آنیون و کاتیون اسیدهای قوی   و بازهای قوی آبکافت نمی شوند  .

برای نمکهایی که از کاتیون باز ضعیف و آنیون اسید قوی ساخته شده اند 

 الف- اگر   Ka > Kb  باشد نمک اسیدی   

  ب-  اگر Kb > Ka  باشد نمک بازی  

 ج- اگر Ka  و Kb    تقریباً برابر باشند نمک خنثی است.ارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : یکشنبه هفتم فروردین 1390

فصل اول(سینتیک شیمیایی)

تجزیه هیدروژن پراکسید در مجاورت کاتالیزگر              توضیحات

فصل سوم(اسیدها و بازها)

انیمیشن اسید ضعیف و اسید قوی                                 توضيحات

سنجش حجمی اسید و باز(تیتراسیون)                         توضیحات

دستگاه ph متر(ph سنج)                                                 توضيحات

ph محلول هاى بافر                                                            توضيحات

گرمای خنثی شدن اسیدها با بازها 

فصل چهارم(الکترو شیمی)

ساز و کار سلول الکتروشیمیایی

سلول گالوانی(ولتایی)                                            توضیحات

emf پیل های ولتایی 

الکترولیز(برقکافت)                                                             توضیحات

تیغه نقره در محلول یون مس                                          توضیحات

تیغه مس در محلول یون نقره                                          توضیحات

تیغه نقره در محلول یون هیدروژن                                   توضیحات

تیغه مس در محلول یون هیدروژن                                  توضیحات

 ارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : جمعه سیزدهم اسفند 1389

- با توجه  به جدول قویترین وضعیف ترین اسید ها کدام است؟

فرمول اسید

  6/7

7/8

4/9

25/3

٢- pH محلول ١/٠ مولار استیک اسید برابر 94/2 است . ثابت  تفکیک اسیدی این اسید چند است ؟

٣- - هریک از نمکهای زیر  را با بیان علت در سه دسته‌ی خنثی ، اسیدی و بازی طبقه بندی کنید

NaHSO4 ، BaBr2 ، Na3PO4 ، NaH2PO4 ، K2C2O4 ، NaCN

۴- - pH محلول یک مولار از باز ضعیف  BOH  مساوی 60/11 است . درجه  تفکیک باز BOH  را بدست آورید؟

۵- نام ترکیبات زیر را بنویسید.

الف-  HCN                 ب- HI                  ج- H2CO3

                     

۶- 6/5 گرم پتاسیم هیدروکسید را به 100 میلی لیتر محلول هیدرویدیک اسید 1/0 مولار افزوده می شود. PH محلول حاصل چقدر است؟


 ارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389

نمونه‌ای از معرفهای PH ، پر کاربرد در آزمایشگاهای شیمی
شناساگر رنگ اسیدی دامنه PH برای تغییر رنگ رنگ قلیایی
آبی تیمول قرمز 1.2 - 2.8 زرد
متیل اورانژ قرمز 3.1 - 4.5 زرد
سبز برموکروزول زرد 3.8 - 5.5 آبی
سرخ متیل قرمز 4.2 - 6.3 زرد
لیتموس قرمز 5 - 8 آبی
آبی برم‌تیمول زرد 6 - 7.6 آبی
آبی تیمول زرد 8 9.6 آبی
فنل فتالین بی‌رنگ 8.3 - 10 قرمز
زرد آلیزارین زرد 10 - 12.1 ارغوانی کم رنگ
تیمول فتالئین بی‌رنگ 9.3 - 10.5 آبی
ایندوفنول قرمز 7.1 - 9.1 آبی
برموفنول آبی زرد 3 - 4.6 ارغوانی
مالاشیت سبز زرد
آبی
0 - 2
11.5 - 14
سبز
بی‌رنگ
آزو بنفش زرد 13 - 11 بنفش
متیل بنفش زرد 0.15 - 3.2 بنفشارسال توسط لیلا حامد فارمدی
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389

تحليل آزمون شيمي كنكور سراسري 89

 

« به نام خدا»

در نظر كلي ويژگي كنكور امسال، توجه جدي به حل مسئله در شيمي، اهميت ويژه به فصل‌هاي 3 و 4 پيش‌دانشگاهي، تست‌هاي تلفيقي در مسائل استوكيومتري و تست‌هاي به اصطلاح چند بعدي كه هر گزينه‌ي آن راجع به يك موضوع يا يك مبحث جداگانه مي‌باشد را مي‌توان نام برد.

اگر از شيمي سال دوم شروع كنيم، در هر دو رشته‌ي تجربي و رياضي، 11 تست از شيمي سال دوم مطرح شده بود كه از نظر تعداد شباهت به تست‌هاي سال‌هاي گذشته داشت. البته بودچه‌بندي فصل‌ها متفاوت بود. براي مثال در كنكور امسال (1389) در رشته‌ي تجربي از فصل اول شيمي (2) دو تست آمده بود، در صورتي‌كه در سال گذشته 4 تست از اين فصل طرح شده بود. (در ادامه بودجه‌بندي فصل به فصل در كنكور 88 و كنكور 89 را مشاهده خواهيد نمود.)ادامه مطلب...
ارسال توسط لیلا حامد فارمدی

اسلایدر